பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள அனைவருக்கும்

பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள அனைவருக்கும்
பொங்காத பால்
பொங்காத சோறு
சுவைக்காது
பொங்காத வீடில்லை
மகிழ்வில் பொங்காத மனமில்லை
கரும்பு தின்ற சிறு வயது நினைவுகள்
பொங்கல் நாளில் வந்து நினைவு படுத்தும்
மதம் ,இனம் பாராமல் வாழ்த்துகள் நிரம்பி வழியும் நாள் பொங்கல் நாள்
பெருநாளன்று பொங்கி வரும்
மற்றவர் மகிழ்வில் தானும் மகிழ்வதே மனித நேயம்
—————————

 

பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

சங்கம் பலப்பலக் கண்ட தாய்த் தமிழே!
பொங்கும் இலக்கண இலக்கியப் பாக்கியம்
எங்கும் நிறைத்த இனித்த அமிழ்தே!
சிங்கம் நிகர்த்த வீரம் கொழித்த
தங்கத் தமிழர் வாழ்வின் செழிப்பே!
அங்கம் முழுதும் அன்பு கனிந்த
மங்கள மகிமை மணக்கும் மருக்கொழுந்தே!
தொங்கும் தோரணம் வெற்றி முழங்கும்
திங்கள் முகத்துத் தமிழர் பெருநாளே!
உழவர் தோளில் வியர்வை முத்துகள்
எழுகிற உழைப்பின் உயர்வுத் திருநாளே!
பழுதற வாழ்க! பலநலம் சூழ்க!
செழுநிறப் பொன்னொளிச் செழிப்பினில் திகழ்க!
தமிழர் வாழ்க! தரணியோர் வாழ்க!
நமைஎதிரப் போரும் தம்நிலை மாறுக!
கரங்கள் தழுவி கண்ணியம் சேர்க்க!
உறுதியில் வாழ்வோம்! உலகம் காப்போம்!
அமைதி நிலவுக! அருள் மணம் கமழ்க!
சுமைகள் விலகுக! சுகந்தம் பெருகுக!
இமைகளில் என்றும் வசந்தம் உலவுக!
எங்கள் வாழ்த்துகள்! பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

Hilal Musthafa

 

Advertisements

Author: S.E.A.Mohamed Ali. "nidurali"

S.E.A.Mohamed Ali (Jinnah)B.A.,B.L., (nidurali) Nidur. Indeed all the praises are due to Allah, we praise him and we seek his assistance and forgiveness, and we seek refuge in Allah. https://aboutme.google.com/?referer=gplus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s