தக்கலை ஹலீமாவின் மக்களு:

தக்கலை அஞ்சுவன்னம் முஸ்லிம்களின் வாழ்வியல் பதிவு என்னும் நூலை அண்மையில் படித்தேன். இனப் பண்பாட்டு வரைவியல் வகைமையிலான ஒரு கவனம்பெறத்தக்க பதிவு. மனிதர்கள் எப்போதும் தம்மைக் கடந்தகாலங்களோடு தொடர்புகொண்ட ஓரு பிரதேசப்பரப்பில் நங்கூரமிட்டுக் கொள்கிறார்கள். அது அவர்களின் பண்பாட்டு உலகமாக , அடையாளமாக அவர்களுக்கே உரிய தனித்த அடையாளங்களாக அர்த்தப்படுகிறது. அந்த உலகினுள்தான் நவீன வியாபாரக் கலாச்சாரம் முரட்டுத்தனமாக குறுக்கிடுகிறது. பண்பாட்டுச் செழுமைமிக்க ஒரு வாழ்க்கை வியாபாரப் பொருட்களாலான உலகால் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகிறது. நினைவுகளில் தங்கியிருக்கும் இடங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் மனிதர்கள் அவர்களின் பொருளாதாரப் பெறுமதியால் அல்லாமல் குறியீட்டு ஆற்றலால் அழுத்தம் பெறுகிறார்கள். உன்னதமான தொழில்நுட்பம் , உயரிய தகவல் தொடர்பு விரைவான போக்குவரத்து என வெளிப்படையாக முன்னிலைப்படுத்தப்படும் உலகமயமாதல் நமது பொருளாதாரம், இலக்கியம் பண்பாடு , இயற்கை, வாழ்வியல் , குடும்பத்தொடர்பு என்னும் எல்லாத் தளங்களிலும் இன்று ஆளுகை செலுத்த முயல்கிறது.

சிற்றூர்களும் பேரூர்களும் நகர்மயமாதலைநோக்கி நகரும் நிலையில் நமது முந்தைய தலைமுறையினர் கொண்டாடிய பண்பாட்டுக் கூறுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கடிக்கப்பட்டுவரும் நிதரிசனங்களுக்கு மவுன சாட்சிகளாக நாம். இதுதொடர்பான தடங்களையும் தரவுகளையும் தனது இளம்பருவ நினைவுகளிலிருந்தும் எஞ்சியிருக்கும் தலைமுறையினருடன் நிகழ்த்திய உரையாடல்கள் மற்றும் புரட்டிப்பார்த்த ஆவணங்களிலிருந்தும் திரட்டப்பட்ட சுவையான தகவல் களஞ்சியமாக சின்னதும் பெரியதுமாக பத்தொன்பது கட்டுரைகளை மக்களுவில் தக்கலை ஹலீமா பதிவிட்டுள்ளார்.

இவற்றுள் எனது கவனம்பெறும் பதிவு அஞ்சுவன்னம் மருத்துவமும் ஆயிரம் பிரசவமும் என்னும் கட்டுரை. நவீன மருத்துவ வசதிகள் நாடப்படாத காலம். அன்று நமது பெண்மக்களின் மகப்பேறு கால கவனிப்பு எத்துணை கரிசனத்துடன் அன்பும் அரவணைப்பும் நிறைந்த கவனிப்பு வளையத்தில் வைத்து காப்பாற்றி வழங்கிவந்துள்ளார்கள் என்பதை நமது சூழலியல், மருத்துவம், சமயம்சார் நம்பிக்கைகள் , போன்ற விவரணைகளுடன் தக்கலை ஹலீமா தந்துள்ளார். கட்டுரையைப் படிக்கும்போது பேத்துமருந்தின் வாசம் நாசியில் நெருடுவதை உணர்ந்தேன்.

நல்லதொரு பதிவு. தனித்துவமான இத்தகு பதிவுகளை தக்கலை ஹலீமா இன்னும் முனைப்புடன் தொடரலாம்.

Hameem Saleem ·

Advertisements

Author: S.E.A.Mohamed Ali. "nidurali"

S.E.A.Mohamed Ali (Jinnah)B.A.,B.L., (nidurali) Nidur. Indeed all the praises are due to Allah, we praise him and we seek his assistance and forgiveness, and we seek refuge in Allah. https://aboutme.google.com/?referer=gplus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s